Gói dịch vụ

Bare Metal Server - VBM1

Memory

( Tối đa ) 256 GB


Mặc định

64 GB

Mua thêm

RAM(x32GB)

RAM(x64GB)

Storage

( Tối đa ) 2x 300GB SAS + 6x 960GB SSD


Mặc định

2x 300GB SAS + 2x 960GB SSD QTY

Mua thêm

SSD – 1.92TB

SSD – 960GB

HARD DISKS ( NVME)

Datacenter

Bandwidth

đ7,000,000/Gbps

( Tối đa ) 10 gbps


Mặc định

0.5 Gbps

Mua thêm

Software
Operator System
Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Bare Metal Server - VBM1

Thời gian thuê

12 tháng

đ5,000,000/1 tháng


Cấu hình

CPU - Intel Xeon E5-2620 v4 8 Cores 2.10 GHz

Ram - 64 GB

Disk - 2x 300GB SAS + 2x 960GB SSD

Datacenter - VNPT IDC Tân Thuận

Operator System - CentOS


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ60,000,000

Sitemap HTML