Gói dịch vụ

Bare Metal Server - VBM3

Memory

( Tối đa ) 256 GB


Mặc định

128 GB

Mua thêm

RAM(x32GB)

RAM(x64GB)

Storage

( Tối đa ) 2x 300GB SAS + 6 x 1.92TB SSD


Mặc định

2x 300GB SAS + 2x 1.92TB SSD QTY

Mua thêm

SSD – 1.92TB

SSD – 960GB

HARD DISKS ( NVME)

Software
Datacenter

Bandwidth

đ7,000,000/Gbps

( Tối đa ) 19 gbps


Mặc định

1 Gbps

Mua thêm

Operator System
Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Bare Metal Server - VBM3

Thời gian thuê

12 tháng

đ15,000,000/1 tháng


Cấu hình

CPU - Intel Xeon Silver 4214 24 cores 2.2GHz

Ram - 128 GB

Disk - 2x 300GB SAS + 2x 1.92TB SSD

Datacenter - VNPT IDC Tân Thuận

Operator System - CentOS


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ180,000,000

Sitemap HTML