Gói dịch vụ

Hosting Linux - Pack 1

Free - Let's Encrypt™
Dịch vụ bảo mật chống DDoS tăng tốc Website
Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Hosting Linux - Pack 1

Thời gian thuê

12 tháng

đ35,000/1 tháng


Cấu hình

Dung lượng - 300 MB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ420,000

Sitemap HTML