Gói dịch vụ

Bare Metal Server - VBM6

Intel Xeon Silver 4314 32 cores 2.4GHz

/qty

( Tối đa )


Mặc định

Intel Xeon Silver 4314 32 cores 2.4GHz qty

Mua thêm

Memory

( Tối đa ) 512 GB


Mặc định

256 GB

Mua thêm

RAM(x32GB)

RAM(x64GB)

Software
Datacenter
Operator System

Storage

( Tối đa ) 2x 300GB SAS + 24x 960GB SSD


Mặc định

2x 300GB SAS + 4x 1.92 TB SSD QTY

Mua thêm

SSD – 1.92TB

SSD – 960GB

HARD DISKS ( NVME)

Bandwidth

đ7,000,000/Gbps

( Tối đa ) 38 gbps


Mặc định

2 Gbps

Mua thêm

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Bare Metal Server - VBM6

Thời gian thuê

12 tháng

đ25,000,000/1 tháng


Cấu hình

CPU - Intel Xeon Silver 4314 32 cores 2.4GHz

Ram - 256 GB

Datacenter - VNPT IDC Tân Thuận

Operator System - CentOS

Disk - 2x 300GB SAS + 4x 1.92 TB SSD


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ300,000,000

Sitemap HTML