Gói dịch vụ

Email Server - Mail Server 03

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Email Server - Mail Server 03

Thời gian thuê

12 tháng

đ2,500,000/1 tháng


Cấu hình

Account email - 400

Dung lượng - 200 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ30,000,000

Sitemap HTML