Sale B2B - Chuyên Viên Kinh Doanh (Đang Tuyển)

Cập nhật lần cuối: 22/09/2023 | HN / HCM

Tuyển Dụng > KHỐI VĂN PHÒNG > Sale B2B - Chuyên Viên Kinh Doanh > Nộp hồ sơ

1. Resume / Portfolio (bắt buộc)

Tải lên sơ yếu lý lịch và portfolio của bạn (dành cho nhà thiết kế, nếu cần)

2. Chi Tiết Liên Hệ (bắt buộc)

Thông tin cơ bản

(**) Yêu cầu địa chỉ đầy đủ. Thông tin rác, không minh bạch hoặc từ viết tắt… sẽ bị từ chối

3. Giới Thiệu Bản Thân/Ghi Chú Khác (tuỳ chọn)

Giới thiệu bản thân, viết về điểm mạnh và những sở thích của bạn

Mục này là bắt buộc

Sitemap HTML