Gói dịch vụ

Bare Metal Server - VBM1

Memory

( Tối đa ) 256 GB


Mặc định

Memory GB

Mua thêm

HARD DISKS ( NVME)

SSD – 1.92TB

SSD – 960GB

Software
Datacenter
Operator System

Bandwidth

7,000,000/Gbps

( Tối đa ) 10 gbps


Mặc định

0.5 Gbps

Mua thêm

Storage

( Tối đa ) 2x 300GB SAS + 6x 960GB SSD


Mặc định

2x 300GB SAS + 2x 960GB SSD QTY

Mua thêm

HARD DISKS ( NVME)

SSD – 1.92TB

SSD – 960GB

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Bare Metal Server - VBM1

Thời gian thuê

12 tháng

đ5,000,000/1 tháng


Cấu hình

Disk - Memory GB

Datacenter - VNPT IDC Tân Thuận

Operator System - CentOS

Disk - 2x 300GB SAS + 2x 960GB SSD


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ60,000,000

Sitemap HTML