Gói dịch vụ

Bare Metal Server - VBM4

Memory

( Tối đa ) 512 GB


Mặc định

256 GB

Mua thêm

RAM(x32GB)

RAM(x64GB)

Software
Operator System

Bandwidth

đ7,000,000/Gbps

( Tối đa ) 39 gbps


Mặc định

1 Gbps

Mua thêm

Datacenter

Storage

( Tối đa ) 2x 300GB SAS + 24x 960GB SSD


Mặc định

2x 300GB SAS + 4x 960GB SSD QTY

Mua thêm

HARD DISKS ( NVME)

SSD – 1.92TB

SSD – 960GB

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Bare Metal Server - VBM4

Thời gian thuê

12 tháng

đ18,000,000/1 tháng


Cấu hình

Ram - 256 GB

Operator System - CentOS

Datacenter - VNPT IDC Tân Thuận

Disk - 2x 300GB SAS + 4x 960GB SSD

CPU - Intel® Xeon® Gold 6226R 32 cores 2.90 GHz


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ216,000,000

Sitemap HTML