Gói dịch vụ

Bare Metal Server - VBM5

Memory

( Tối đa ) 512 GB


Mặc định

128 GB

Mua thêm

RAM(x32GB)

RAM(x64GB)

Operator System

Bandwidth

đ7,000,000/Gbps

( Tối đa ) 19 gbps


Mặc định

1 Gbps

Mua thêm

Datacenter
Software

Storage

( Tối đa ) 2x300GB SAS + 6x 1.92TB SSD


Mặc định

2x 300GB SAS + 4x 960 GB SSD QTY

Mua thêm

SSD – 1.92TB

SSD – 960GB

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Bare Metal Server - VBM5

Thời gian thuê

12 tháng

đ18,000,000/1 tháng


Cấu hình

CPU - Intel Xeon Gold 6326 32 cores 2.4 GHz

Ram - 128 GB

Operator System - CentOS

Datacenter - VNPT IDC Tân Thuận

Disk - 2x 300GB SAS + 4x 960 GB SSD


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ216,000,000

Sitemap HTML