Gói dịch vụ

Bare Metal Server - VBM7

Memory

( Tối đa ) 1024 GB


Mặc định

512 GB

Mua thêm

RAM(x32GB)

RAM(x64GB)

Operator System

Bandwidth

đ7,000,000/Gbps

( Tối đa ) 198 gbps


Mặc định

2 Gbps

Mua thêm

Software

Storage

( Tối đa ) 2x 300GB SAS + 8x 7.68TB NVMe SSD


Mặc định

2x 300GB SAS + 2x 960GB NVMe SSD QTY

Mua thêm

SSD – 1.92TB

SSD – 960GB

Datacenter
Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Bare Metal Server - VBM7

Thời gian thuê

12 tháng

đ30,000,000/1 tháng


Cấu hình

CPU - AMD EPYC™ 128 cores 2.9GHz

Ram - 512 GB

Operator System - CentOS

Disk - 2x 300GB SAS + 2x 960GB NVMe SSD

Datacenter - VNPT IDC Tân Thuận


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ360,000,000

Sitemap HTML