Gói dịch vụ

Bare Metal Server - VBM7

Memory

( Tối đa ) 1024 GB


Mặc định

1 GB

Mua thêm

RAM(x32GB)

RAM(x64GB)

Software
Operator System

Bandwidth

7,000/Gbps

( Tối đa ) 198 gbps


Mặc định

2 Gbps

Mua thêm

Storage

( Tối đa ) 2x 300GB SAS + 8x 7.68TB NVMe SSD


Mặc định

2x 300GB SAS + 2x 960GB NVMe SSD QTY

Mua thêm

HARD DISKS ( NVME)

SSD – 1.92TB

SSD – 960GB

Datacenter
Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Bare Metal Server - VBM7

Thời gian thuê

12 tháng

đ36,000,000/1 tháng


Cấu hình

Operator System - CentOS

Disk - 2x 300GB SAS + 2x 960GB NVMe SSD

Datacenter - VNPT IDC Tân Thuận


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ432,000,000

Sitemap HTML