Gói dịch vụ

Cloud Server - Cloud Server 01

Operator System

Lựa chọn hệ điều hành cần thiết cho Cloud Server của bạn.

Storage

( Tối đa )


Mặc định

SSD GB

Mua thêm

SSD

Dịch Vụ Quản Trị & Bảo Mật Cloud Server
Backup Cloud Server định kỳ
Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Cloud Server - Cloud Server 01

Thời gian thuê

1 tháng

đ590,000/1 tháng


Cấu hình

Operator System - Linux

CPU - vCore

Disk - SSD GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ590,000

Sitemap HTML