Gói dịch vụ

Cloud Server - Cloud Server 03

Dịch Vụ Quản Trị & Bảo Mật Cloud Server
Operator System

Lựa chọn hệ điều hành cần thiết cho Cloud Server của bạn.

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Cloud Server - Cloud Server 03

Thời gian thuê

1 tháng

đ1,760,000/1 tháng


Cấu hình

CPU - vCore

Disk - SSD GB

Ram - 6 GB

Operator System - Linux


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ1,760,000

Sitemap HTML