Gói dịch vụ

Cloud Server - Cloud Server 06

Operator System

Lựa chọn hệ điều hành cần thiết cho Cloud Server của bạn.

Dịch Vụ Quản Trị & Bảo Mật Cloud Server
Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Cloud Server - Cloud Server 06

Thời gian thuê

1 tháng

đ6,720,000/1 tháng


Cấu hình

Disk - SSD GB

Operator System - Linux

Ram - 24 GB

CPU - vCore


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ6,720,000

Sitemap HTML