Gói dịch vụ

Cloud Server - Cloud Server 06

Dịch Vụ Quản Trị & Bảo Mật Cloud Server
Operator System

Lựa chọn hệ điều hành cần thiết cho Cloud Server của bạn.

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Cloud Server - Cloud Server 06

Thời gian thuê

1 tháng

đ6,720,000/1 tháng


Cấu hình

Ram - 24 GB

Operator System - Linux

Disk - SSD GB

CPU - vCore


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ6,720,000

Sitemap HTML