Gói dịch vụ

Cloud Server - Cloud Server 06

Dịch Vụ Quản Trị & Bảo Mật Cloud Server
Operator System

Lựa chọn hệ điều hành cần thiết cho Cloud Server của bạn.

Backup Cloud Server định kỳ
Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Cloud Server - Cloud Server 06

Thời gian thuê

1 tháng

đ6,720,000/1 tháng


Cấu hình

Operator System - Linux

Disk - SSD GB

CPU - vCore


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ6,720,000

Sitemap HTML