Gói dịch vụ

Hosting - VN - ECONOMY

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Hosting - VN - ECONOMY

Thời gian thuê

12 tháng

đ90,000/1 tháng


Cấu hình

Dung lượng - 1.5 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ1,080,000

Sitemap HTML