Gói dịch vụ

Hosting - VN - BASIC

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Hosting - VN - BASIC

Thời gian thuê

12 tháng

đ160,000/1 tháng


Cấu hình

Dung lượng - 3 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ1,920,000

Sitemap HTML