Gói dịch vụ

Hosting - VN - ADVANCED

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Hosting - VN - ADVANCED

Thời gian thuê

12 tháng

đ249,000/1 tháng


Cấu hình

Dung lượng - 5 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ2,988,000

Sitemap HTML