Gói dịch vụ

Hosting - VN - ECOM

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Hosting - VN - ECOM

Thời gian thuê

12 tháng

đ949,000/1 tháng


Cấu hình

Dung lượng - 50 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ11,388,000

Sitemap HTML