Gói dịch vụ

Hosting - VN - CUSTOMIZE

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Hosting - VN - CUSTOMIZE

Thời gian thuê

12 tháng

đ1,920,000/1 tháng


Cấu hình

Dung lượng - 100 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ23,040,000

Sitemap HTML