Gói dịch vụ

Email Server - Mail Server 01

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Email Server - Mail Server 01

Thời gian thuê

12 tháng

đ800,000/1 tháng


Cấu hình

Account email - 100

Dung lượng - 40 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ9,600,000

Sitemap HTML