Gói dịch vụ

Email Server - Mail Server 02

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Email Server - Mail Server 02

Thời gian thuê

12 tháng

đ1,400,000/1 tháng


Cấu hình

Account email - 200

Dung lượng - 100 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ16,800,000

Sitemap HTML