Gói dịch vụ

Email Server - Mail Server 04

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Email Server - Mail Server 04

Thời gian thuê

12 tháng

đ3,800,000/1 tháng


Cấu hình

Account email - 600

Dung lượng - 300 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ45,600,000

Sitemap HTML