Gói dịch vụ

Email Server - Mail Server 05

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Email Server - Mail Server 05

Thời gian thuê

12 tháng

đ4,200,000/1 tháng


Cấu hình

Account email - 1000

Dung lượng - 500 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ50,400,000

Sitemap HTML