Gói dịch vụ

Email Server - Mail Server 06

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Email Server - Mail Server 06

Thời gian thuê

12 tháng

đ5,000,000/1 tháng


Cấu hình

Account email - 2000

Dung lượng - 1000 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ60,000,000

Sitemap HTML