Gói dịch vụ

Email Server - Mail Server 07

Chọn Thời Hạn
Tóm tắt đơn hàng

Email Server - Mail Server 07

Thời gian thuê

12 tháng

đ8,000,000/1 tháng


Cấu hình

Account email - 4000

Dung lượng - 1500 GB


Add-ons


Tạm tính (chưa VAT)

đ96,000,000

Sitemap HTML